Vergunningen

vergunningen

Wanneer vergunningsplicht, meldingsplicht of  vrijstelling?

 WERKEN AAN EN ROND DE WONING.

 Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december  2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Dat is het gevolg van    de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse overheid.

 

MELDINGSPLICHT

Voor een aantal werken wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht. Het gaat bijvoorbeeld over

 • het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij
 • interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
 • oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40m2 per perceel.

Melden is enkel mogelijk als uw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Win dus steeds informatie in bij uw gemeentebestuur. Zo voorkomt u dat u een stedenbouwkundige overtreding begaat.

De werken moeten gemeld worden aan de gemeente met een vast formulier. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan u met de werken beginnen.

Let wel: aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht. Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatie-verslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten).

VRIJSTELLING

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

NIET OVERAL GELDIG

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermde erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

ARCHITECT NODIG?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen dan meteen beginnen.

Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht. Een besluit van de Vlaamse Regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect.

Dit zijn de voor particulieren interessantste vrijstellingen:

 • Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen:
  • De verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
  • Het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
  • Het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
  • Het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak
  • Het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte
  • Plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
  • Plaatsen van zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
  • Plaatsen van schotelantennes
  • Het plaatsen van een duiventil, een volière of een hok voor dieren, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m, met bijbehorende afrastering,
  • Het plaatsen van een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
  • Het plaatsen van een serre, niet groter dan 40m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m
  • Het plaatsen van een veranda of overdekt terras, niet groter dan 30m², kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m

bron: Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed http://www.ruimtelijkeordening.be

Labels