Afspraken

Hoe kan u met ons samenwerken?

Op basis van een prijsopgave:
Als het project voor beide partijen overzichtelijk is, kan er vooraf een exacte prijsopgave worden gegeven. Eventueel kan worden overeengekomen dat meer- of minderwerk aan het einde wordt verrekend.

Op basis van een vast uurtarief:
Bij minder overzichtelijke projecten kan worden gekozen voor het werken met een vast uurtarief. Op vooraf afgesproken tijdstippen ontvangt U dan een factuur zodat U overzicht houdt op de gemaakte kosten.